Budynek mieszkalno-handlowy na ulicy Emilii Hoene w Gdańsku

Projekt architektoniczny - Budynek mieszkalno-handlowy na ulicy Emilii Hoene w Gdańsku.

Kompleks usługowo-handlowy na ulicy Bajki w Gdańsku

Projekt architektoniczny kompleksu usługowo-handlowego na ulicy Bajki w Gdańsku.

Kompleks mieszkaniowo-usługowy na ulicy Kartuskiej w Gdańsku

Projekt architektoniczny kompleksu mieszkaniowo-usługowego na ulicy Kartuskiej w Gdańsku.

Kompleks usługowo-handlowy na ulicy Wodnika w Gdańsku

Projekt architektoniczny kompleksu usługowo-handlowego na ulicy Wodnika w Gdańsku.

Kompleks mieszkaniowo-usługowy Gdańskie Tarasy na ulicy Kartuskiej w Gdańsku

Projekt architektoniczny kompleksu mieszkaniowo-usługowego Gdańskie Tarasy na ulicy Kartuskiej w Gdańsku.

Budynek mieszkalno-usługowy na ulicy Polanki w Gdańsku

Projekt architektoniczny - Budynek mieszkalno-usługowy na ulicy Polanki w Gdańsku.